gokoyama_mokuen_at-PHAETON1

 

 

 

「 木 円 」

小山 剛

 

3 . 3  – 1 3

a t   P H A E T O N

 

 

 

 

 

 

金澤コラム_Phaeton_5月

 

 

 

 

 

 

 

 

gokoyama_mokuen_at-PHAETON4

 

gokoyama_mokuen_at-PHAETON5

 

 

gokoyama_mokuen_at-PHAETON9

 

 

 

 

 

gokoyama_mokuen_at-PHAETON6

 

 

 

 

gokoyama_mokuen_at-PHAETON7

 

 

 

gokoyama_mokuen_at-PHAETON8

 

 

 

 

 

 

 

「 木 円 」・「 木 絵 」・「 木 箱 」・「 盆 」

 

 

 

 

 

3   .   3   –   3   .   1   3

(  1  2  :  0 0  –  2  0  :  0 0  )

 

 

go  koyama

「 木 円 」

 

 

 

ご来場お待ちいたしております。

 

 

 

Step into the Relm . .

 

〒 922 – 0406  石川県加賀市伊切町い239

TEL 07617-4-1881  ( PHAETON )

 

 

 

phaeton-co.com